Terug

Wettelijke looptijd van een uitvaartverzekering (heeft de wetgever dat gelimiteerd)?

Carlo Mangnoesing

Geachte heer/mevrouw,

 

Heb al enige tijd een uitvaart verzekering lopen vanaf 1980  en wilde weten of de wetgever hiervoor een wettelijk termijn heeft vastgesteld? Zo neen, wat is normaliter de maximale looptijd voor een uitvaartverzkering?

 

Ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden.

 

Verneem graag met belangstelling  uw reactie,

 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

 

Met vriendelijke groeten,

Drs. Carlo Manghnoesing MSc


2 Antwoorden

Antwoord van Assurantiekantoor Boon BV

l.s.,

Er is geen wettelijke termijn voor een uitvaartverzekering.

De dekking loopt levenslang (tot overlijden). De duur van de premiebetaling bedraagt normaliter 30 jaar.

Kortere of langere duren van premiebetaling zijn mogelijk en deze kan ook levenslang zijn.

Na de laatste premiebetaling wordt de polis automatisch premievrij (er is dan geen premie meer veschuldigd).

De polis keert uit na overlijden van de verzekerde persoon.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest,

ir. E.D. Boon 

 

 


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste heer Mangnoesing,

Uitvaart verzekeringen zijn er in vele soorten en maten. Een "normale" looptijd is er niet.

U kunt grofweg kiezen uit drie mogelijkheden;

-lidmaatschap uitvaartverzekeraar, in geval van overlijden is men meestal verplicht gebruik te maken van die bepaalde uitvaartverzekeraar en de bijbehorende diensten. Nagenoeg altijd komt er achteraf nog een rekening voor de nabestaanden omdat het standaard dienstenpakket niet aansluit bij de wensen. De premie betaling loopt meestel levenslang door.

-natura uitvaartverzekeringen, in geval van overlijden maakt u gebruik van de diensten van een bij de verzekeraar aangesloten uitvaartonderneming. Wordt de uitvaart verzorgt door een niet aangesloten uitvaartondernemer dan volgt over het algemeen een forse rekening voor de nabestaanden. De duur van de premie betaling wordt bij het afsluiten van de polis bepaald. Dit kan levenslang zijn, maar ook korter.

-kapitaal uitvaartverzekeringen, in geval van overlijden wordt de uitvaart geregeld door een uitvaartondernemer naar eigen keuze. De kosten worden voldaan met de uitkering van de uitvaartverzekering. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering kunnen alle kosten worden voldaan. De duur van de premie betaling is afhankelijk van de afspraken die bij het afsluiten van de polis zijn gemaakt. Dit kan levenslang zijn, maar meestal is dit veel korter. Bij de juiste keuze van een uitvaartverzekering is er sprake van winstdeling waardoor de uitkering waarde vast is.

Mijn voorkeur gaat uit naar het verzekeren van een kapitaal. U kunt het verzekerde bedrag afstemmen op de wensen en kosten van de uitvaart en zelf de premie duur bepalen.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@bleukens.nl

Hartelijke groet,

Bleukens Advies

Nootdorp

015-3107111