Terug

Verhuizing/opzeggen

H.C. Geelhoed

Beste mevr, meneer,

 

Wij hebben bij u een opstalverzekering en we zijn verhuisd naar Maasland. Onze woning hebben we verkocht en hebben een huurhuis betrokken. De overdracht van ons huis is Vrijdag 14 aug. a.s.

Kunt u dan de polis stopzetten?? het polisnummer is 5319A990053. Ons e-mailadres is herman58@caiway.nl


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Om uw verzekering stop te zetten heb ik eerst van u het oude adres nodig en dan een kopie van de eerste en de laatste bladzijde van de leverings of overdracht akte die u bij de notaris heeft getekend. Dat is het wettige bewijs dat uw (verzekerings)belang is vervallen.

Ook graag uw nieuwe adres en het bankrekeningnummer waarop het premie deel dat u niet heeft gebruikt op teruggestort kan worden.

vr.gr