Terug

Hoe overlijden en polis opzegging te regelen?

Ger Vredenbregt

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Mijn moeder is recentelijk overleden (17 dec 2012) en daarom verzoek ik u een lopende polis af te sluiten en de betalingen daarvan. Het gaat om polisnr. 54350124032 (inboedel) op naam van W.G. Vredenbregt v. Stijn, Snelliussingel 92, 3112 RC Schiedam.

 

Graag zie ik een bevestiging hiervan zo snel mogelijk tegemoet op onderstaande adres of e-mailadres.

 

Correspondentieadres oudste zoon

J.J. Vredenbregt

Kringsloot-West 34

e-mail: jj.vredenbregt@gmail.com

7722 WV Dalfsen

Mob: 06-23453569

Thuis: 0529-431333 


1 Antwoord

Antwoord van Financieel Adviesburo Kennemerland

Geachte mijnheer Vredenbregt,

 

Gezien het moment van uw vraagstelling [24 december 2012] neem ik aan dat inmiddels aan uw verzoek is voldaan? Zo niet: wanneer kan ik u het beste bellen?  Met vriendelijke groet. Dick van Diepen