Terug

Bleukens Advies, zou u willen reageren?

Tas

Op 7 januari j.l. heb ik contact gehad met één van u.

Op 10 januari kreeg ik het verzoek een kopie van mijn polis op te sturen aan u en dat het verder geregeld ging worden.

De kopie is opgestuurd, maar sindsdien heb ik niets meer van u vernomen.

Graag zou ik hier iets over vernemen.

 

Vriendelijke groet,

Sylvia Tas-Post


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste mevrouw Sylvia Tas-Post,

 

Dank voor uw bericht.

 

Heeft u de stukken per post toegezonden of per e-mail?

 

Met vriendelijke groet,

 

Bleukens Advies