Documenten die nodig zijn voor een passend hypotheek advies

Welke documenten heeft u nodig voor een Hypotheek advies?

Een hypotheek advies moet bij uw situatie passen. Wij bieden verschillende momenten waarop u samen met onze adviseur nagaat of u samen op de juiste weg zit. U krijgt minimaal vier overlegmomenten. Tijdens die momenten reikt u de adviseur de nodigde documenten aan om tot een goed passend hypotheek advies te komen. Hieronder kunt u de fase van een hypotheekaanvraag lezen en de bijbehorende documenten. Helemaal beneden aan de pagina vind u het volledige overzicht van benodigde documenten ten behoeve van een hypotheek advies.

1 het oriënterend overleg

2 het hypotheek advies

3 de hypotheekofferte aanvragen

4 de hypotheek afsluiten


Het Oriënterend gesprek.

Tijdens het oriënterend gesprek maken we een berekening van uw maximale hypotheek en lopen we de verschillende situaties samen door. Het oriënterend gesprek kan bij u aan de keukentafel plaatsvinden of bij ons op kantoor in Ittervoort. Voor een Oriënterend gesprek heeft vraagt de financieel adviseur naar de onderstaande documenten.

 1. Een kopie van uw ID-Kaart of paspoort en het origineel omdat het gecontroleerd moet worden;
 2. De meest recente Loonstrook;
 3. Indien u zelfstandig ondernemer bent, levert u de Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar aan, de Aangiftes IB van de afgelopen drie jaar, de Aanslagen IB van de afgelopen drie jaar en de Voorlopige Cijfers;
 4. Indien u een uitkering ontvangt levert u, uw Jaaropgave en Een Specificatie van uw Uitkering aan.

Het Hypotheekadvies.

Samen lopen we de mogelijkheden door waarbij we de financiële producten vergelijken. Voor een hypotheekadvies gesprek heeft vraagt de financieel adviseur naar de onderstaande documenten.

 1. Uniform Pensioen overzicht (UPO);
 2. Uw Pensioengegevens;
 3. Verzekering voor Arbeidsongeschiktheid;
 4. Uw Arbeidsverleden;
 5. Uw Budgetoverzicht dat kunt downloaden via onze website;
 6. De getekende Koopovereenkomst;
 7. Een Verbouwingsspecificatie;
 8. Afschriften Spaarrekeningen;
 9. Opgaven van Beleggingen;
 10. Het Getekend Contract bij Schenking of Lening van uw ouders;
 11. Opgave van Leningen;
 12. Uw Bankafschrift met het maandbedrag;
 13. Een opgave van de DUO beginschuld en huidige Studielening;
 14. Indien u gaat scheiden, het echtscheidingsconvenant.

Hypotheekofferte/ renteaanbod aanvragen

Hypotheekofferte wordt aanvraag bij de desbetreffende geldverstrekker. Sinds juli 2016 wordt er eerst een renteaanbod uitgebracht. daarin wordt de rente vast gelegd en worden ook alle benodigde stukken door de bank opgevraagd.

 1. Het Taxatierapport (NWWI gekeurd taxatierapport);
 2. De Jaaropgaven van de afgelopen drie jaar indien uw Arbeidsovereenkomst bij tijdelijk contract of indien u sinds korte tijd in dienst bent getreden;
  Uw arbeidsovereenkomst, indien de ingangsdatum van uw arbeidsovereenkomst korter is dan zes maanden geleden of indien u geen vast contract heeft en daarbij ook geen intentieverklaring;
 3. Uw Werkgeversverklaring;
 4. Indien u Flexwerker bent, uw Arbeidsovereenkomst en uw Jaaropgaven van de afgelopen drie jaar;
 5. Als zelfstandig ondernemer, een uittreksel uit de KvK.

De Hypotheek afsluiten.

De getekende offerte (het bindend aanbod) gaat naar de bank.

 1. De getekende offerte (het bindend aanbod) gaat naar de bank;
 2. Het paspoort of de id-kaart van de ouders indien er spraken is van een schenking of lening door deze ouders;
 3. Indien u, uw lening of krediet voor uw hypotheek moet opzeggen reikt u ons een bewijs van eigen geld aan, een bewijs van aflossing aan en het bewijs van de afmelding van het BKR aan;
 4. indien u gaat scheiden, dan levert u de Akte van de verdeling als uw partner de woning overneemt;
  indien u gaat scheiden, dan levert u het Vonnis van de Rechtbank en Inschrijving van Vonnis aan, indien uw scheiding via de rechtbank loopt;
 5. Indien er spraken is van een scheiding, levert u de inschrijving van de gemeente;
 6. Rekeningafschrift met de bijschrijving van uw salaris.

Overzicht van alle benodigde documenten voor een passend hypotheek advies.

Uw Persoonsgegevens

  • ID-Kaart of paspoort.

Uw werkt in loondienst?

  • Arbeidsovereenkomst bij tijdelijk contract of sinds korte tijd in dienst getreden.
  • De meest recente Loonstrook;
  • Een Werkgeversverklaring;
  • De Jaaropgaven afgelopen drie jaar;
  • Rekeningafschrift met de bijschrijving van uw salaris,
  • Uw Arbeidsverleden (indien de ingangsdatum korter dan zes maanden geleden is of indien u geen vast contract heeft en daarbij ook geen intentieverklaring,
  • Uniform Pensioen overzicht (UPO);
  • Uw Pensioengegevens. Deze kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl;
  • Verzekering voor Arbeidsongeschiktheid.

Bent u flexwerker?

  • Uw Arbeidsovereenkomst;
  • Uw Jaaropgaven van de afgelopen drie jaar.

Bent u ZZP’er?

  • De Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar;
  • De Aangiftes IB van de afgelopen drie jaar;
  • De Aanslagen IB van de afgelopen drie jaar;
  • Het Uittreksel van de KvK;
  • Uw Voorlopige Cijfers.

Ontvangt u een uitkering?

  • De Jaaropgave;
  • Een Specificatie van uw Uitkering.

Uw uitgaven

  • Budgetoverzicht, dit kunt downloaden via onze website.

Uw Vermogen

  • Afschriften Spaarrekeningen;
  • Opgaven van Beleggingen.

Schenking/lening van uw ouders?

  • Het Getekend Contract bij Schenking of Lening van uw ouders;
  • Id- Kaart of Paspoort van uw ouders.

Heeft u leningen?

  • Opgave van Leningen;
  • Uw Bankafschrift met het maandbedrag;
  • Indien u, uw lening of krediet voor uw hypotheek moet opzeggen reikt u ons een bewijs van eigen geld aan, een bewijs van aflossing aan en het bewijs van de afmelding van het BKR aan.

Heeft u een studielening?

  • Een opgave van de DUO beginschuld en huidige Studielening

Uw nieuwe Woning

  • Het Taxatierapport (NWWI gekeurd taxatierapport);
  • De getekende Koopovereenkomst.

Wilt u verbouwen?

  • Een Verbouwingsspecificatie.

Gaat u Scheiden?

  • De Acte van de verdeling als uw partner de woning overneemt;
  • Het Vonnis van de Rechtbank/ Inschrijving van Vonnis, indien uw scheiding via de rechtbank loopt;
  • Het echtscheidingsconvenant;
  • De inschrijving van de gemeente.

Op December 14, 2017