Hypotheekrenteaftrek

U mag de rente van uw hypotheek of lening van uw inkomsten(box 1 van uw belastingaangiften) aftrekken.

Dit kan alleen als u de hypotheek of lening gebruikt voor de aankoop van uw woning of de verbouwing of het onderhoud daarvan. Alleen het deel dat tot de eigen woningschuld behoort is aftrekbaar, niet het deel waarvoor u nieuwe meubels of dergelijke koopt. U mag ook de financieringskosten eenmalig aftrekken. Dit geld alleen als u voldoet aan de voorwaarden voor verplicht aflossen. U mag deze kosten ook meefinancieren in uw hypotheek. Verder krijgt u ook aftrek bij de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de hypotheekrente aftrek. U mag de rente max. 30 jaar aftrekken. Ook zijn de levenhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek, de krediethypotheek, de bankspaarhypotheek en beleggingshypotheek zijn alleen nog mogelijk. Als u vóór 1 januari 2013 al deze hypotheek op de woning heeft afgesloten. U kunt de bestaande hypotheek nog omzetten of oversluiten of meenemen naar een volgende woning zonder daarbij de hypotheekrenteaftrek te verliezen. Ditzelfde geldt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) . Deze KEW moet u uiterlijk 1 april 2013 afgesloten hebben. Voor een startende koper is vanaf 1 januari 2013 geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Heeft u uw hypotheek vóór 1 januari 2001 afgesloten? Dan gaat deze termijn in op 1 januari 2001. Uw bestaande hypotheek of lening verhogen of oversluiten en verhogen. Dan krijgt u voor dat extra bedrag opnieuw 30 jaar hypotheekrenteaftrek.

Bijzondere regels

  • uw hypotheekschuld voor uw woning al op 31 december 1995? Dan mag u de rente aftrekken. Dit geldt evengoed indien u de hypothecaire lening hebt gebruikt voor iets anders dan voor uw eigen woning. Bijvoorbeeld gedeeltelijk voor een auto, boot, vakantiehuis of caravan. Een voorwaarde is dat in 2012 de hypotheekschuld nog op diezelfde woning rustte en dat de woning nog steeds uw eigen woning was;
  • Verkocht uw huis tussen 28 oktober 2012 maar vóór 1 januari 2018 met een restschuld? Voor deze restschuld kunt u nog max. 15 jaar de rente aftrekken;
  • Verkoopt u uw woning en koopt u een andere woning, dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Deze gaat van kracht indien u: uw huis verkoopt en de opbrengst is hoger dan de eigen woning schuld en u dus u overwaarde heeft. Hierdoor kunt u van uw nieuwe woning, niet alle rente aftrekken. Moet dan de eigenwoningreserve (overwaarde van uw oude woning en eventuele eerder ontstane overwaarde) aftrekken van uw nieuwe aankoopprijs. Over dit bedrag krijgt u hypotheekrente;
  • Hebt u geld geleend voor een verbouwing of onderhoud van uw woning of hebt u een verbouwings- of nieuwbouwdepot? En staat het geld hiervoor op een rekening die speciaal hiervoor is aangegaan? Indien het tot de eigenwoningschuld behoort, mag u de financieringskosten en de rente en financieringskosten voor het depot gedurende 2 jaar volledig aftrekken;
  • In sommige situaties kan het verstandig zijn om de rente vooruit te betalen. U betaald dan in een jaar meer hypotheekrente waardoor er ook meer hypotheekrenteaftrek is. U mag de rente namelijk aftrekken in het jaar van betalen;
  • Uw relatie wordt beëindigd en u heeft samen een huis. In dit geval is er voor de partner die de woning verlaat nog (maximaal) 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek . Dit geldt voor de woning die u samen met uw partner nog bezit maar waarin je niet meer woont;
  • Als u de woning waarvan u mede-eigenaar bent verlaat om ergens anders te gaan wonen dan heeft u vaak nog (maximaal) 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek In sommige gevallen wordt de betaalde hypotheekrente ook verrekend met de partneralimentatie. Ditzelfde gebeurt ook vaak met het Eigenwoningforfait;
  • Ook als u direct een andere woning aankoopt kunt u de rente voor beide woningen voor maximaal 2 jaar aftrekken;
  • Meestal wordt een woning tussen partners voor eenzelfde deel gekocht, vaak is dat 50% voor de ene partner en 50% voor de andere partner. Wordt er echter een andere verdeling afgesproken dan is de hypotheekrenteaftrek uiteraard ook aftrekbaar volgens deze zelfde verdeling;
  • Indien u in de woning blijft wonen zijn er ook weer tal van spelregels waar u rekening mee moet houden. Of u recht heeft op hypotheekrenteaftrek is geheel afhankelijk van uw situatie. Indien uw ex partner ook een deel van de hypotheekrente en/of eigenwoningforfait heeft betaald dan kan het zijn dat u dit deel als ontvangen partneralimentatie moet opgeven in uw belastingaangifte.

Op December 9, 2017