Klant voor hypotheek duur uit bij bank

Mensen die bij een bank een hypotheek afsluiten zijn (veel) meer geld kwijt dan bij een hypotheekwinkel of tussenpersoon. Dit blijkt uit onderzoek dat MoneyView in opdracht van De Hypotheker heeft verricht.

Het voordeel loopt op van € 380 bij een hypotheek van €100.000 (rente 10 jaar vast) tot € 41.277 bij een hypotheek van € 400.000 (rente 20 jaar vast), zo becijfert MoneyView. Het onderzoeksbureau vergeleek 59 verschillende hypotheken op basis van 28 klantscenario's met elkaar. Hierbij keek zij naar de gemiddelde advieskosten, de hypotheekrente en premies voor de overlijdensrisicoverzekering.

Er blijkt dat bij geen van de scenario's een bank de goedkoopste oplossing biedt. MoneyView: "Per saldo is de consument daar juist veel duurder uit. De combinatie van het slechts kunnen aanbieden van alleen hun eigen hypotheek, overlijdensrisicoverzekeringen en de hoogte van rentepercentages zorgen er ondanks lagere adviestarieven voor dat de kosten snel oplopen. Deze verschillen nemen toe naarmate de rentevaste periode van de hypotheek langer is.”

Ook blijkt, aldus MoneyView, dat de periode waarin de vaak hogere advieskosten van een hypotheekwinkel worden terugverdiend in het minst gunstige geval 65 maanden telt. In het gunstigste geval verdient de consument deze kosten al binnen 2 maanden volledig terug.

Veel mensen denken dat ze bij een bank goedkoper uit zijn omdat de advieskosten daar lager zijn. Niets is minder waar. Banken rekenen aan de ‘voorkant' niet de daadwerkelijke kosten door, maar dat halen zij in hun productmarges weer terug. Met als gevolg dat de consument de rekening betaalt. Naast de prijs van advies, zijn ook passende productvoorwaarden en de rente belangrijke factoren.

De Autoriteit Financiële markten (AFM) verplicht hypotheekadviseurs per 1 juli 2013 een nieuw dienstverleningsdocument te hebben. Hierin staan de advies en bemiddelingskosten, waardoor ze beter met elkaar zijn te vergelijken. Helaas zegt het nog niets over de kwaliteit van de adviseur.

Op January 28, 2017