Gevolgen voor pensioen vanaf 2015

Er gaat heel wat veranderen met de pensioenen, behalve de forse ingreep bij uw eigen pensioenopbouw, heeft dit vergaande gevolgen voor uw dierbaren, zij gaan er fors op achteruit vanaf 2015.

Aanpassing pensioenwetgeving

De pensioenwetgeving wijzigt met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend. De grenzen waarbinnen pensioenopbouw in de tweede pijler -het werkgevers/werknemerspensioen- mag plaatsvinden, wordt aanzienlijk beperkt. Bovendien geldt voor beschikbare premieregelingen een overgang van bruto staffels naar netto staffels.

De hoofdlijnen van de aanpassingen zijn de volgende:

• Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd. Het bedraagt maximaal € 100.000,-.

• Het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling wordt van 1,9% naar 1,657% verlaagd.(In 2013 nog 2 % per dienstjaar)

• Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling wordt van 2,15% naar 1,875% verlaagd.(In 2013 nog 2,25% per dienstjaar)

• De beschikbare premiestaffels worden in verhouding verlaagd.(hier wordt als uitgang de opbouwpercentages gebruikt van middelloon)

• Met ingang van 1 januari 2015 wordt de beschikbare premie(staffel) gebaseerd op een netto premie

inplaats van een bruto premie.

In 2014 zijn de pensioenregelingen als aangepast en verlaagt aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenleeftijd. (Wet VAB)

Bij eindloon is de verlaging van het opbouwpercentage in 2014 van 2 % naar 1,9 % gegaan.

Middelloon en beschikbare premie, hier is het percentage in 2014 van 2,25 % naar 2,15 % gegaan.

Gerrit Hallema

Pensioenconsultant

Op August 25, 2014